Mladinski kulturni center (MKC) Maribor

Osebna izkaznica:

Naslov Ob železnici 16, 2000 Maribor
Telefon +386 2 300 2 993
Elektronski naslov info@mkc.si
Delovni čas/uradne ure pon–pet 8.00–16.00
Spletna stran www.mkc.si

Socialna omrežja

Mladinski kulturni center (MKC) Maribor

Mladinski kulturni center (kratko MKC) Maribor je javni zavod na področju mladine in kulture, ki ga je leta 1993 ustanovila Mestna občina Maribor. Promovira in organizira programe, ki jih izvajajo mladi in programe, ki so mladim namenjeni. S svojo programsko dejavnostjo omogoča umetniško in ustvarjalno delovanje mladih na različnih področjih, zagotavlja svetovanje, mentorsko pomoč in neformalno izobraževanje ter tehnično in infrastrukturno servisno pomoč. Programi zavoda so strukturirani v obliki rednih programskih dejavnosti ter stalnih in občasnih projektov.

Zavod premore 15 redno zaposlenih sodelavk in sodelavcev. Letno sodeluje s preko 60 nevladnimi organizacijami, več kot 150 umetniki in samozaposlenimi v kulturi ter okrog 1000 mladimi, ki aktivno participirajo v programu MKC Maribor za mlade.

Od leta 2011 je MKC Maribor upravitelj prenovljene upravne stavbe KC Pekarna. V prvem nadstropju se nahaja uprava MKC, drugo in tretje nadstropje je namenjeno hostlu Pekarna (HOP), pritličje pa je rezervirano za nevladne organizacije.

MLADINSKI PROGRAM

Pomembno dejavnost zavoda predstavljajo njegovi mladinski programi in projekti, ki pokrivajo različna področja mladinskega dela.

Banka idej je učni, prostovoljski projekt, katerega namen je spodbujanje prostovoljskega dela med mladimi ter skozi voden učni proces krepiti različna znanja in/ali kompetence sodelujočih. Primarni namen je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi med 15. in 29. letom starosti in doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti.

MI! – mladinski inkubator je projekt za večanje zaposljivosti mladih. Mladim omogoča pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Maribor skozi rožnata očala je edini redni program v regiji, ki naslavlja potrebe LGBTQIA+ oseb. Poleg mariborske parade ponosa in drugih javnih dogodkov ustvarjajo delavnice, vsebine in vire za opolnomočenje lokalnih skupnosti LGBTQIA+. Aktivnosti organizirajo skozi vse leto, prav tako se je zmeraj možno priključiti njihovi prostovoljski ekipi.

HOSTEL PEKARNA

Pod upravo MKC Maribor so tudi prostori, namenjeni mladinskemu turizmu. Sodobno zasnovan in opremljen Hostel Pekarna se nahaja v drugem in tretjem nadstropju stavbe, deluje pa od leta 2011. Namestitev nudi v sedmih štiriposteljnih sobah s lastnimi kopalnicami ter v mansardi, kjer je urejen rezidenčni center. Gostom skupnih sob je na voljo v uporabo skupna kuhinja, kjer si lahko pripravijo svoje obroke, medtem ko apartmaji in garsonjere razpolagajo s svojimi kuhinjami in kopalnicami. Na voljo so tudi pralnica s sušilnico, udobni skupni prostori ter dostop do televizije in interneta.

DRUGE DEJAVNOSTI

Od ustanovitve so v zavodu vzniknili mnogoteri mladinski in kulturni programi, glasbene in gledališke skupine, filmski festivali in civilnodružbene pobude, zavod pa je ves čas nudil podporo tudi drugim ustvarjalkam in ustvarjalcem v Mariboru in širše ter spodbujal njihovo avtonomijo. Prav tako je predstavljal pomemben člen v boju za ohranitev Pekarne, ki ga z drugimi soborkami in soborci bije še danes.

Med redne programske dejavnosti poleg mladinskega programa sodijo festival literature Slovenski dnevi knjige v Mariboru, festival Jazz 'ma mlade, mednarodni festival sodobnih odrskih praks Performa, mednarodni festival sodobnih intermedijskih umetnosti MFRU ter ciklus literarnih prireditev MKC Črka.

Poleg upravne stavbe KC Pekarna zavod upravlja še s prireditvenim prostorom Galerija Media Nox na Židovski ulici 12 ter prireditvenim prostorom Kulturni Inkubator na Koroški cesti 18. V obeh prireditvenih prostorih potekajo številne prireditve z različnih področij mladinske dejavnosti, gostovanja priznanih umetnikov in predavateljev ter različne delavnice in okrogle mize.

Zavod skrbi za negovanje medkulturnih stikov med mladimi iz Evrope in za vzpostavljanje kulturne in družbene identitete mladih v stiku z bogastvom nacionalne in evropske kulture. Pri izvajanju dejavnosti sodeluje zavod s sorodnimi institucijami s področja kulture in mladinskega dela v Sloveniji in v tujini.

Izbrani programi in projekti MKC Maribor so bili uvrščeni v program Evropske prestolnice kulture 2012 ter v program Evropske prestolnice mladih 2013.