Zavod Igrišče

Zavod Igrišče

Je nepridobitna, nevladna in prostovoljska organizacija, ustanovljena za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja. Zavod želi s svojim delovanjem vplivati na dvig kakovosti življenj otrok, mladih in družin. Za uresničevanje namena zavod razvija in izvaja metode dela za zaščito otrokovih pravic in uveljavljanje njihove aktivne participacije v družbi ter vpliva na oblikovanje odprte, sprejemajoče in družinam prijazne družbe.

Pristop k oblikovanju delovnih metod temelji na spoštovanju človekovih, še posebej pa otrokovih pravic in stremi k zagotavljanju vključevanja otrok in mladine v aktivno družbo.

Otroci in mladi sodelujejo v programih in projektih:

  • Doživljajsko igrišče
  • Mladinsko igrišče
  • Mednarodne otroške in mladinske izmenjave
  • Prostovoljstvo