Združenje ateistov Slovenije – ZAS

Socialna omrežja

Združenje ateistov Slovenije – ZAS

Združenje ateistov Slovenije" (ZAS) je neformalno združenje ljudi z lastno programsko izjavo in pravilnikom. Ustanovljen je bilo v Mariboru 27. oktobra/vinotoka 2008. Namen ZAS je uresničevati ideje, zapisane v spodaj navedeni programski izjavi. Predhodnik ZAS je nekdanje "Posvetno združenje SVIT".

PROGRAMSKA IZJAVA"ZDRUŽENJA ATEISTOV SLOVENIJE" (ZAS)

"Združenje ateistov Slovenije" (ZAS) si na območju Slovenije in v mednarodnem merilu prizadeva za uveljavitev ateističnega oz. materialističnega pojmovanja človeka, družbe in narave. Obenem se zavzema za vrednote, ki so izražene v Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN, 1948) in Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope, 1998)